Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Sitemap


Advies

Milieuonderzoek
Onderzoek vormgegeven bouwstof op basis van zinkslakken

Afvalverwerking

Bedrijfsafval
Container huren noord Nederland 0592 430303
Groenafval
Bouw- en sloopafval
Puinafval
Grond zonder milieuanalyse
Baggerspecieverwerking
Mobiele breker werkzaam in Duitsland
Grond met milieuanalyse
Certificaat BRL SIKB 7500
Wassen verontreinigde grond
23.11.2009 Koers Handel BV gecertificeerd voor de BRL 9335

Algemeen

Koers een florerend innovatief bedrijf

Bedrijven

Koers Research BV
Koers Aannemingen BV
Koers Handel BV
Koers Transport BV
Koers bvba

Bemestingonderzoek

Bemestingonderzoek

Civieltechnisch onderzoek

Samenstellingproef [volgens standaard RAW2005 proef 154]
Platte stukken [volgens NEN-EN 933-3]
Korrelverdeling [volgens NEN-EN 933-1]
Druksterkte
De verbrijzelingfactor [volgens standaard RAW2000 proef 17]
CBR-waarde en CBR-toename [volgens standaard RAW2005 proef 12.3]
24.06.2020 Een duurzaam alternatief voor beton, asfalt en steen

Cultuurtechniek

Natuurcompost 0-10
Zwarte grond
Woudzand
Bomenzand 500
Bomengrond
Teelaarde
KKS Bomengranulaat N
Certificaat BRL 9335
Bomenzand 300
Natuurcompost 0-20
KKS Bomengranulaat G
Beluchtingsysteem voor groeiplaats bomen
KKS bomengranulaat en beluchtingsysteem in Hoogeveen
Bemeste teelaarde
Grassubstraat
Daktuinsubstraat 0-16
Filtergrond

Elementen

Megablokken

Fundering

Mobiel mengen in Leeuwarden

Grondwerk

Grondverzet en -bewerking.
Leidingen en rioleringen.
Grondwerk N381 Hoogersmilde
Grondwerk Boerenlaan
Grondwerk evenementenhal bij TT-circuit
Uitbreiding winkelcentrum Vredeveld te Assen.
Aanleg riolering steenfabriek Calduran te Hoogersmilde
Het aanbrengen van beschoeiing
Aanleg infra en fundatie stacaravans AZC
Aanleggen riolering en infiltratiebak te Hardenberg
Grondwerk project BAM: Kloosterveen in Assen

Halfverharding

Oude schelpenpaden vervangen door DurEko-mix®
Locaties fiets en wandelpaden
KoMex® halfverharding
KFP-mix pad Asserbos
Proef halfverhardingen fietspad Dwingelderveld
Tegelvoetpaden Groningen vervangen door KoMex
Aanleg KoMex-fietspad tussen Beilen en Drijber
Reconstructie troittoirs met KoMex in villabuurt te Groningen
KFP-wandelpaden in het Vondelpark te Amsterdam
Aanleg wandelpad en Jeu des Boulesbaan
KFP-paden in de duinen van Wassenaar
DurEko-mix® halfverharding
KoMex-wandelpaden in Veendam
Rood KoMex wandelpad in gemeente Sneek
Golfbaan Zeewolde voorzien van KoMex®-paden
Zandpaden verbeterd met hydraulisch zand
Uitbreiding van het kleurenassortiment KoMex®
Wandelpaden te Delft voorzien van de halfverharding KoMex®
Golfbaan Lauswolt te Beetsterzwaag voorzien van KoMex® rood
Hydraulisch zand
DurEko-mix® in Duitsland op berghelling aangebracht
Opknappen toegangsweg begraafplaats Sonnega
Overlagen oude schelpenpaden met DurEko-mix®
Recreatieschap Hitlandbos voorzien van KoMex® paden
Zandweg Emmen gestabiliseerd met hydraulisch zand
Zorgboerderij Kleurrijk Komex® rood wandelpad aangelegd
Archeologisch monument Romeinse weg met KoTrec TL1
Aanleg parkeervakken gemeente Midden Delfland
Hydraulisch zand natuurgebied Stuttebosch
KoMex® Antraciet wandelpaden te Heerenveen
Wandelpaden in het Noorderplantsoen te Groningen voorzien van de halfverharding KoMex® geel
Hydraulische zandweg te Almelo
Paden op Golfbaan Hitland overlaagd met KoMex® antraciet
KoMex geel verwerkt als vloer Romeinse boerderij
Duurzame boomspiegels aangebracht in Duitsland
KoMex® geel aangebracht in Notaristuin te Winterswijk
Samenwerking Defensie en Koers op het Ereveld te Loenen
Vernieuwde KoMex® geel in Bergen op Zoom
DurEko-mix® aangebracht op een berghelling
DurEko-mix® te Linne aan de oever van de Maas
KoMex® geel Hasetalradweg aan de Ems te Duitsland
KoMex® rood paden rondom kerk aangelegd
Parkeerplaats aangelegd te Midden Delfland
KoMex® rood en KoMex® geel wandelpaden Landgoed Neerijnen
Koers halfverhardingen in het "Jubelpark" te Brussel
KoMex geel wandelpad in Zandvoort
Oude schelpenpaden vervangen door DurEko-mix® te IJsselmuiden
Aanleg DurEko-mix® parkeerplaats te Grevenbicht
KFP-mix in park Oostduin Arendsdorp te Den Haag
KoMex® naturel in Generatietuin te Boxtel
DurEko-mix® fietspad gemeente Zundert
Tweede fase KoMex® geel wandelpaden in Noorderplantsoen te Groningen
KoMex® geel in Outdoor Fitnesspark te Groningen
Koersmixpaden in dierentuin "Park Planckendael" te Mechelen
Proef DurEko-mix® in Westerlo
DurEko-mix® fietspad te Schipluiden
KoMex® geel paden in Assendelft
KoMex® geel Laurenspad te Breda
DurEko-mix® in IJzendijke
DurEko-mix® in gemeente Kampen
DurEko-mix® wandelpad in gemeente Kontich
KoMex® BIO verharding
KoMex® BIO bij Spoor Oost Antwerpen
KoMex®-paden Marie-Josépark te Molenbeek – Brussel
Een duurzame halfverharding in de duinen: Milieuvriendelijke DurEko-mix®
Onkruidbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen
DurEko-mix® wandelpad Rijswijk
DurEko-mix® wandelpad in Rijswijk
DurEko-mix® toegangsweg in Oosterbeek
KoTRec TL1 fietspad in Staphorst
KoMex® naturel wandelpaden in Leuven
KoMex® BIO landweg in Thorn
DurEko-mix® wandelpaden in Geluwe
KoMex® naturel wandelpaden in Genk
KoMex® BIO landweg in Ohé en Laak
DurEko-mix® wandelpaden in Kontich
DurEko-mix® in Smilde
DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA
DurEko-mix® halfverharding in gemeente Barneveld
DurEko-mix® in gemeente Sluis
DurEko-mix® in gemeente Beerse
DurEko-mix® wandelpad in Vilvoorde
Verhardingen voor natuurgebied De Slikken van Flakkee
Koers KoMex® naturel te bewonderen tijdens Appeltern Tuinenfestival 2017
DurEko-mix® en grassubstraat bij Landgoed Scherpenzeel
KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout
KoMex® naturel bij International School of Brussels
KoMex® geel bij Oud Kerkhof te Wijgmaal (Stad Leuven)
DurEko-mix® bij De Abdij van Park
KoMex® BIO bij Park van Wevelgem
DurEko-mix® fietsroute over de Veluwe
DurEko-mix® BIO verharding
KoMex® rood in Stad Leuven
DurEko-mix® Montessori School Brussel
DurEko-mix in Westouter
KoMex® naturel BIO in Reningelst
KoMex® naturel BIO toegangsweg in Genk
DurEko-mix® parkeervakken te Bilzen
KoMex® naturel BIO wandelpaden Vlaspark in Kuurne
DurEko-mix® parking en toegangsweg in Merksem
DurEko-mix® trage weg Pierstraat - Kontichhof in Kontich
KoMex® geel wandelpaden Square 21 Juillet, Laeken - Bruxelles
KoMex® naturel BIO fietspad in Borsbeek
DurEko-mix® toegangsweg parking in Rijmenam
KoMex® geel in gemeente Epe
KoMex® naturel BIO in Epe
KoMex® BIO fietspad in Schipluiden
Komex® rood wandelpad te Leuven
Parking voetbalstation OHL Leuven
KoMex BIO toegangsweg in Tienen
KoMex® naturel wandelpaden in plantentuin Meise
Wandelpaden KoMex® geel wandelpaden in Brussel
KoMex® BIO plein te Genk
Boomspiegel KoMex® BIO in Antwerpen
KoMex® BIO paden in Torhout
KoMex® BIO wandelpaden in Wevelgem
Wandelpad KoMex® BIO naturel in Cadzand Bad
KoMex® BIO naturel  wandelpaden in Retranchement
KoMex® BIO toegepast op begraafplaats te Deerlijk
Parking en toegangsweg aangelegd in Eke
KoMex® BIO naturel wandelpad te Borculo
DurEko-mix rijbanen op parking en KoMex BIO naturel plein met bomen
KoMex® antraciet wandelpaden, Terneuzen
DurEko-mix® wandelpad, Stad Leuven
Herstel zandwegen buitengebied Breda
DurEko-mix® wandelpaden en parkeerplaatsen in de duinen
DurEko-mix® wandel- en fietspaden in Kontich
Nieuwe KoMex® BIO wandelpaden in het Blekerspark te Leiden
Toegangsweg naar woningen van KoMex® BIO in Bosschenhoofd
KoMex® rood wandelpaden op Landgoed Schothorst in Amersfoort
KoMex® BIO toegangsweg in IJzendijke
KoMex® BIO Dorpsplein in Dongen-Vaart
21.11.2018 Bedrijfsfilm Koers 2018
31.08.2018 Koers halfverhardingen dragen bij aan een actief klimaatbeleid
30.08.2018 Koersmix, een steun voor veendijken
29.01.2018 Koersmix weet raad met water
29.01.2018 Met Koersmix minder hittestress

Handel

19.11.2007 Overslag binnenvaartschepen in Waterhuizen

Informatie

Acceptatiecriteria
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Certificaat VCA

Locaties

Bovensmilde
Waterhuizen
Hoogersmilde

Mengen

Produceren en aanbrengen AGRAC
Leem- en grondstabilisatie
Mobiele menger
Immobilisatie
22.09.2008 Uitbreiding vaste menginstallatie in volle gang

Nieuws

01.03.2021 Tarieven milieustraat Bovensmilde
07.09.2018 Commissaris reikt predicaat ‘Hofleverancier’ uit aan K.K.S. Beheer B.V.
28.08.2018 Open dag uitgelicht
23.08.2018 Koers: al 100 jaar het oog gericht op de toekomst
21.08.2018 Uitnodiging persbijeenkomst 100-jarig jubileum Koers
12.07.2018 samenwerking Koers en NL Greenlabel
05.12.2017 Koers honderd jaar in beweging
05.12.2017 In kleine ruimtes zoveel mogelijk groen
17.01.2017 Koers stapt over op GTL Fuel

Processen

Compostering
Mengerij
Puinbrekerij
Zeven
Mobiele breker

Producten

Producten overzicht

Productontwikkeling

Duurzaam "betonpad" gemaakt van leem in Joure

Projecten

Vondelpark
TT Baan
Homepagina

Siersplit

kalksteen
Klei- en schone schelpen
Rode mijnsteen
Schots graniet
Grind
Basalt 8-16

Sloopwerk

Asbestsanering
Slopen van gebouwen
Slopen en afvoeren van verhardingen en funderingen
Bouwrijp maken t.BV nieuwbouw Hotel Van der Valk
Slopen van brugdek aan Julianaplein te Groningen
Sloopwerk appartementen boven winkelcentrum
Sloopwerk gebouw GGZ-terrein te Assen
Sloopwerk Pieter van Thuylschool Hoogersmilde
Slopen woonwijk Assen-Oost door Koers Aannemingen
Certificaat BRL SVMS-007
Slopen voor het GGZ
Binnensloop woonboerderij
Koers sloopt villa in Glimmen
Sloop boerderij in Zeijen
Sloop in Nijeveen

Sportvelden

ISA-M3.b zand
ISA-KNVB2-a toplaagzand
ISA-M3.d zand
ISA-M3.a zand
ISA-M3.f zand
ISA-M3.c zand
ISA-M3.e bezandingszand
ISA-M3.e stabiel bezandingszand
Dressgrond
Smildezand

Vacatures

Vacature Mengmeester

Verhuur materieel

Graafmachineverhuur
Laadschopverhuur
Zeefinstallatieverhuur
Containerautoverhuur
Dumperverhuur
Kipautoverhuur
16.09.2013 Portaalcontainers en containerauto.

Wegenbouwmat.

Breker-leemzand
Brekerzand
Vulzand
Straatzand
Straatmix
Menggranulaat 0-31,5
Metselwerkgranulaat 0-31,5
Bermmix
Cunetzand
KoTRec T
Mengen van wegenbouwbeton op Schiermonnikoog
Mobiele breker op Julianaplein in Groningen
Stelspecie
Hydraulisch menggranulaat 0-45
Stampbeton
Aanleg fietspad Grietmanswijk te Bovensmilde
Verbetering zandpaden Beetsterzwaag
Producten van Koers op de Floriade
Duurzame halfverhardingen op de Floriade
Duurzaam betonpad te Veenhuizen
Koers verzorgt terreininrichting Medisch Centrum te Haren
Puinbaan aangelegd voor Waterbedrijf Groningen
Duurzame veldwegen
Certificaat BRL 9321
Certificaat BRL 2506
Grazan
Certificaat ISO 9001
KoTRec TFB3 betonverharding voor Schaafsma Drainagebedrijf
01.07.2009 Nieuwe terreinverharding locatie Grietmanswijk

Wegenbouw

Aanleg en onderhoud van recreatiepaden
Productie en aanbrengen KoTRec TL t.BV opslagplateau locatie Calduran
Proefstuk KoTRec T voor fietspad te Oosterwolde
KoTRec TFB 3 bermverbreding te Staphorst.
KoTRec TFB3 fietspad Transportweg te Assen
Duurzame bermversteviging Onderdendamsterweg tussen Bedum en Warffum
Duurzame bermverbreding Meesterswijk
KoTRec TFB3 pad in gemeente Tynaarlo