Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Certificaat BRL 9321


Koers Handel BV stelt diverse wegenbouwmaterialen samen op de Grietmanswijk 5 te Bovensmilde. Er worden materialen vervaardigd zoals ophoogzand, cunetzand en straatzand, welke worden gewonnen uit de zandwinplas die op deze locatie is gelegen. Deze producten voldoen dan aan de eisen zoals vermeld in Standaard RAW Bepalingen 2015.

Naast de civieltechnische eigenschappen wordt er door de overheid ook eisen gesteld aan milieuhygiŽnische eigenschappen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit. De drie genoemde producten voldoen ruimschoots aan de bodemkwaliteitsklasse "Achtergrondwaarden". Dit betekent dat de producten ophoog-, cunet- en straatzand onbeperkt toepasbaar zijn op landbodem.

Sinds mei 2005 is de zandwinning van Koers Handel BV gecertificeerd voor de BRL 9321 onder certificaatnummer: IZG-030.De gecertificeerde locatie is:
- Bovensmilde;


Certificaat IZG-030-5 - webversie.pdfCertificaat IZG-030-5 - webversie.pdf

Dit certificaat is alleen geldig met de bijbehorende afleverbewijzen met verwijzing naar dit certificaat.