Zoeken

Zoeken
 
Koers Transport
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04008276
,
,
,
content slider

Koers Transport BV


De transportonderneming Koers Transport BV is een onderdeel van KKS beheer BV en is gespecialiseerd in kipper-, container- en afvaltransport voor losgestorte materialen. Het transport kan bestaan uit bouw-, sloop- en groenafval, bouwmaterialen (zoals zand en funderingsmaterialen) en ook uit cultuurtechnische producten als compost, teelaarde en bomengrond.

Sinds de jaren '90 is Koers Transport BV gespecialiseerd in milieuvervoer. Het bouw- , sloop- en groenafval wordt in containers en afzetbakken ingezameld en vervoerd naar de eigen verwerkingslocaties: de composteringsinstallatie en de puinbrekerij en de op- en overslaglocaties.

De producten die uit de ingezamelde materialen zijn ontstaan worden door Koers Transport BV vervoerd naar de afnemer. De op- en overslag van de materialen geschiedt zowel met auto’s als met schepen.

Naast het eigen gebruik worden de transportmiddelen zoals de 6*6, de 8*8, de kippertrailers en de containerauto´s ook verhuurd.

Het materieel om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren bestaat uit:
kippertrailers
containerauto’s
6*6
8*8
containers met een inhoud variërend van 10 tot 35 m³

ISO 9001 Certificaat.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Koers Transport BV is gecertificeerd volgens ISO9001: 2015 door SGS Nederland BV

Kvknr. 04008276