Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Wassen verontreinigde grond


Koers Handel BV heeft nu ook mogelijkheden om verontreinigde grond te wassen. Op de locatie Grietmanswijk 5 te Bovensmilde wordt dit door middel van extractieve reiniging gerealiseerd. Bij extractieve procesmatige grondreiniging (natte reiniging) wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen van de verontreinigingen.

In het algemeen zijn organische verontreinigingen gebonden aan organisch materiaal (humus), opgelost in het poriŽnwater of gebonden aan de fijne minerale fractie. Voor een beoordeling van het reinigingsrendement is de aard en vorm waarin de verontreiniging voorkomt (karakterisatie) essentieel. Daarnaast wordt het rendement van de reiniging bepaald door de verschillen in werking van de aaneengeschakelde technieken.

Met behulp van de extractieve reinigingstechniek kunnen deze verontreinigingen worden geconcentreerd tot een kleiner volume (residu). Scheiding vindt plaats op basis van verschillen in deeltjesgrootte en in deeltjesmassa.

De extractieve reinigingstechniek is vooral geschikt voor zandige grondsoorten, verontreinigd met zware metalen en organische verbindingen. Technieken die gebruikt worden zijn inzet van zeven, hydrocycloon en magneetscheider.

Op deze wijze worden diverse fracties verkregen. Deze worden afhankelijk van de milieu hygiŽnische en civieltechnische eigenschappen zoveel mogelijk weer op de markt afgezet als secundaire bouwstoffen.