Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Grond zonder milieuanalyse


Procedure verwerking grond zonder (geldige) milieuanalyse.

U mag een partij onverdachte grond tot 10 ton, zonder (geldige) milieuanalyse bij ons storten zonder dat onderstaande procedure in werking treed. Komt er meer van die partij grond, dan zal de partij grond bij ons apart opgeslagen worden en treed onderstaande procedure in werking.

Grond waarvan geen milieuanalyse aanwezig is wordt bij ons apart in opslag genomen. Deze grond komt binnen bij ons als apart te keuren grond voordat deze definitief geaccepteerd en verder verwerkt kan worden.

Tevens is het mogelijk indien meerdere vrachten grond van dezelfde partij over een langere termijn aangevoerd worden hiervoor een depot bij ons te huren.

Indien alle af te voeren grond aanwezig is wordt hiervan een representatief monster genomen en een indicatieve milieuanalyse uitgevoerd. Afhankelijk van de historie en herkomst van de grond wordt één van de stoffenpakketten uit de Regeling bodemkwaliteit gekozen. Standaard is dat het minimale pakket A en PFAS verbindingen.

Indien u zelf in het bezit bent van een geldige milieuanalyse van deze partij aangevoerde grond (onder voorbehoud niet ouder dan 5 jaar) kan deze binnen een termijn van 2 werkdagen aan ons overhandigd worden.

Aan de hand van de resultaten uit de milieuanalyse wordt door onze kwaliteitsdienst de bodemkwaliteitsklasse van de grond vastgesteld.

Na classificatie van de opgeslagen grond kan de partij grond in overleg bij ons worden gestort of bij derden verwerkt.

grond
Storten schone grond AW
Storten schone grond AW met puin
.
Storten grond IND
Storten grond IND met puin >10%
.
Storten grond WN
Storten grond WN met puin >10%
.
zand
Storten schoon zand AW
Storten schoon zand AW met puin >10%
.
leem
Storten leem schoon AW
Storten leem schoon AW met puin >10%

Afkortingen:
AW = achtergrondwaarde
WN = klasse wonen
IND = klasse industrie

Bovenbeschreven procedure volgt de werkwijze zoals is omschreven in SIKB - protocol protocol 9335-1: “Individuele partijen grond – Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit” onderdeel van de BRL 9335: “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL-BsB® productcertificaat voor grond”

Koers Handel BV is gecertificeerd onder certificaatnummer: GR-069 voor de locaties Bovensmilde, Hoogersmilde en Winschoterweg 21 te Groningen.