Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Certificaat BRL SVMS-007


Koers Aannemingen zet bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden 'veiligheid' en ‘selectief slopen’ centraal. Hierbij wordt volledig de methodiek gevolgd zoals is beschreven in de bedrijfsrichtlijn SVMS-007 'Veilig en Milieukundig Slopen', uitgegeven door de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen [SVMS]. Deze methodiek bestaat uit de volgende stappen:
    • inspectie sloopobject/stoffeninventarisatie;
    • V&G-plan;
    • wijze uitvoering van de sloop;
    • behandeling en afvoer sloopmaterialen naar erkende verwerkers;
    • oplevering.
Doelstelling is om zoveel mogelijk "sloop"-materiaal weer te hergebruiken.

In de periode augustus 2015 t/m december 2015 heeft er een toelatingsonderzoek plaatsgevonden. De certificatieinstelling SGS Intron Certificatie BV heeft vastgesteld dat Koers aan het vigerende managementsysteem SVMS-007 voldoet. Het certificaatnummer is SL-157. In het certificaatregister van de SVMS is dat SVMS-SL-459.Certificaat SL-156-4 signed - webversie.pdfCertificaat SL-156-4 signed - webversie.pdf