Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Sloop in Nijeveen


In opdracht van Actium heeft Koers 24 woningen gesloopt in Nijeveen. Deze woningen waren verouderd. De woningen zijn gesloopt door een rupskraan met een sorteergrijper. Voordat de sloop plaatsvond, is er een asbestsanering gedaan.

Selectief slopen
De gebouwen zijn selectief gesloopt waarbij rekening is gehouden met optimaal hergebruik van grondstoffen. Dit hergebruik komt tot stand door al het materiaal dat vrijkomt tijdens de sloop te sorteren en af te voeren naar de verwerkingslocatie.

Hergebruik grondstoffen
Op de verwerkingslocatie worden de aangevoerde afvalstoffen gesorteerd, geclassificeerd, gereinigd en gegranuleerd voor een optimaal hergebruik. Dit zorgt ervoor dat er minder primaire grondstoffen ingezet hoeven te worden.

Certificaten
Koers Aannemingen voldoet aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers 2008/5.1. Bovendien is Koers Aannemingen in het bezit van het BRL SVMS-007 'Veilig en Milieukundig Slopen', uitgegeven door de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS).

Koers Aannemingen BV sloopt 24 woningen in Nijeveen