Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

KoMex® naturel in wijkpark Oosterhout


De KoMex naturel paden liggen er netjes bij in het nieuw aangelegd park De Hoogte in Oosterhout. De Hoogte is 10.000 m2 groot en het park dient als voortuin voor de omliggende huizen. Bovendien is de locatie uniek door de vele archeologische vondsten uit de ijzertijd. Mede daarom koos de gemeente bewust voor de duurzame halfverharding van Koers.