Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Aankomend- Leerling-machinist


De functie
Tot de werkzaamheden behoren het, onder toezicht, bedienen van de op het machinepark aanwezige shovels en graafmachines, waaronder o.a. de rupskraan en de laadschop. Het (aan)vullen van grondstoffen voor diverse machines, waaronder de puinbreker, de leemmenger de zeefinstallaties en de overig aanwezige machines. Het storten van de aangevoerde (bulk)materialen en de binnenkomende afvalstromen in de desbetreffende bunkers, dan wel de daarvoor bestemde depots. Het, conform richtlijnen, optimaal beladen van de laadruimtes van de vrachtwagens. Het beoordelen en uitvoeren van de tweede acceptatie van aangevoerde lading. Het uitvoeren van eerstelijns onderhoud aan de kranen en shovels. Het verrichten van alle overige werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor een goede voortgang binnen het bedrijf.

Gevraagd wordt
Afgeronde MBO-opleiding tot Machinist op niveau 3/4 of bereidheid tot het volgen van de opleiding tot Machinist. Kernwoorden voor deze functie zijn zelfstandig, klantgericht, kwaliteitsgericht, flexibel en accuraat.

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief vergezeld van uw CV kunt u richten aan Koers Aannemingen BV, t.a.v. mevr. L. Dermois, bij voorkeur per e-mail: ldermois@kks.nl of per post aan: Koers Aannemingen BV, Rijksweg 198 9423 PE Hoogersmilde. Voor nadere informatie kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact met de heer K.J. Koers opnemen. Telefoonnummer (0592-430303)