Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Jubileum


In september 2018 vieren we het 100-jarig bestaan van Koers. Natuurlijk gaan we dit jubileum ook samen met onze klanten en relaties vieren.

Klimaatconferentie
Bij Koers is milieu het uitgangspunt. Dit komt tot uiting in de in eigen beheer ontwikkelde producten waarbij duurzaamheid en hergebruik van materialen centraal staan. Met daarbij als belangrijke hoofdpunten: de milieutechnische eigenschappen en kwalitatief goede en duurzame producten.


Koers is erg betrokken bij het beperken van de klimaatopwarming, het opvangen van wateroverlast en het verminderen van hittestress. Voor ons jubileumprogramma hebben we ons laten inspireren door de klimaatconferentie van Parijs 2015, die door 174 landen is ondertekend. De bedoeling van deze conferentie was om een wettelijk bindende, universele overeenkomst te sluiten voor het klimaat. Specifieker ging het om afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft.

Wat gaan we doen: jubileumprogramma

Op de hoogte blijven! Abonneer hier op onze nieuwsbrief

Koers is voortdurend in beweging en blijft daarom altijd nieuwe producten en processen ontwikkelen.
Lees ook de andere twee jubileum artikelen
Lees meer over 100 jaar Koers
Lees het interview met de schrijver van het jubileumboek