Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Egbert Roozen (branchevereniging VHG) over de toekomst van de groene sector


Egbert Roozen is directeur van branchevereniging VHG waar 1100 bedrijven uit de groene sector bij zijn aangesloten. Bedrijven die actief zijn in aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en openbaar groen, groen op daken en aan gevels, interieurbeplanting en specialistisch onderhoud.


Sterke kant
Over de vraag wat de sterke kant van zijn branche is, hoeft Egbert Roozen niet lang na te denken.
"Als groene sector zijn we doeners, maar we zijn inmiddels met veel meer bezig dan een tuin aan te leggen of een plantsoen te schoffelen. We willen onze klanten oplossingen bieden. Een mooie tuin waar je kunt genieten, maar waar ook vlinders en bijen een plek hebben bijvoorbeeld. Voorheen kwamen we als groenprofessional pas aan tafel als alle plannen al waren bedacht of gerealiseerd. Dan zag je bijvoorbeeld dat bomen op de verkeerde plaats werden neergezet waardoor ze nooit tot volle wasdom konden komen. En dat is jammer want grote bomen nemen heel veel CO2 op, ze leggen fijnstof vast en ze zorgen voor koelte. Groen hoort niet meer aan het eind van de keten, maar aan het begin!"

De Levende Tuin
"Groen is inmiddels een hot thema. Ik zie het als uitdaging om de branche te helpen oplossingen te vinden die aansluiten bij de actuele maatschappelijke thema’s. Met ons concept 'De Levende Tuin' bieden we groenprofessionals handvatten om concrete businesscases te maken voor doelgroepen als particulieren, scholen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, parkmanagement en gemeenten. Met 'De Levende Tuin' willen we onze branche helpen beter op de wensen van de klant in te spelen. Het is trouwens meteen ook een inspiratiebron voor opdrachtgevers. Beleidsmakers kunnen het concept als uitgangspunt gebruiken voor hun vergroeningsinitiatieven."
(Kijk voor meer informatie over De Levende Tuin op www.vhg.org.)

Kwaliteit van de bodem
Wat kan Koers voor de groenprofessionals van Egbert Roozen betekenen?
“Ik zie een paar mooie aanknopingspunten. In de eerste plaats rondom de groene reststoffen. Ik noem dat allang geen afval meer, het zijn gewoon grondstoffen. Koers kan in die keten een belangrijke rol spelen door aangeboden materiaal te koppelen aan de markt en hiermee nieuwe biobased innovaties te ondersteunen. Het andere aanknopingspunt zie ik in de zorg om de kwaliteit van de bodem. Koers biedt bijvoorbeeld allerlei compostsoorten en cultuurtechnische producten die bijdragen aan een betere groeiplaats."
"We realiseren ons veel te weinig hoe belangrijk die kwaliteit van de bodem is. De komende jaren hebben we te maken met een geweldige woningbouwopgave. Ik heb gelezen dat er tot 2030 ruim 600 duizend woningen extra nodig zijn. Deze woningen moeten bij voorkeur gebouwd worden in het bestaande stedelijke gebied. Groen speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid in de stad van de toekomst. Er moet dan ook aandacht zijn voor goede groeiomstandigheden van bomen, heesters en planten. En dat niet alleen op de grond, maar ook op groene daken en in groene gevels. Ik zie daar een hele bijzondere mogelijkheid voor een bedrijf als Koers met zijn gespecialiseerde producten.”

Geen verdere suggesties…
Waar denken wij als productontwikkelaar volgens Egbert Roozen nu nog te weinig aan?
“Koers bestaat dit jaar honderd jaar en zo’n mijlpaal bereik je niet zomaar. Het geeft aan hoe je met visie en aanpassingsvermogen in nieuwe tijden steeds weer ben meegegroeid met jouw markt. De blik van zo'n bedrijf is naar buiten gericht en er is gevoel voor signalen die nieuwe perspectieven aan het bedrijf toevoegen. Als je me zo'n vraag stelt, heb ik dus geen verdere suggesties…”

Lees ook de andere artikelen van deze nieuwsbrief
Lees meer over onze open dag: fietsen en fietsveiligheid
Lees meer over halfverhardingen en fietspaden
Lees meer over onze jubileumactiviteiten