Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Grondstoffen van de wieg tot de wieg


Cradle tot cradle noemen ze het in het Engels. Eigenlijk betekent dat 'van de wieg tot de wieg': na het eerste gebruik wordt een product ‘herboren’ als grondstof voor het volgende product. Bij Koers is het zo'n beetje ons dagelijks werk geworden.

Adjiedj Bakas jubileumcongres Koers Smilde

Geen modeverschijnsel
Trendwatcher Adjiedj Bakas houdt al jaren een pleitdooi om ng beter om je heen te kijken naar wat er in de natuur gebeurt. Hij gelooft heilig in 'grondstoffen van de wieg tot de wieg':
"We raken in hoog tempo door onze fossiele brandstoffen en andere grondstoffen heen. De komende jaren staan daarom in het teken van de overgang naar een nieuw, duurzaam economisch model: de biobased economy. Ofwel een economie die zijn grondstoffen betrekt uit de levende natuur. Het doel is om op basis van natuurlijke en oneindige grondstoffen hoogwaardige producten te maken. (…)

Het cradle to cradle-beginsel gaat uit van het principe dat restmateriaal niet verloren gaat, maar weer als voedsel wordt gebruikt door andere organismen. Een boom die in de herfst zijn blaadjes afwerpt, produceert geen afval maar een humuslaag, die weer als voedsel dient voor andere planten. Ik verwacht dat het cradle to cradle-principe niet het zoveelste modeverschijnsel is dat even snel weer verdwijnt als het is opgekomen, maar dat het een vertrouwd verschijnsel wordt in de samenleving van morgen."

Afval in goede banen
Al vele jaren houdt Koers zich bezig met het inzamelen van groen afval en bouwafval. Zulke kennis en ervaring zullen je volgens Bakas in de toekomst steeds meer van pas komen:
"Nederlandse bedrijven hebben een voorsprong, omdat we al vroeg maatregelen hebben genomen om het storten van afval terug te dringen, met als gevolg dat bijna nergens in Europa zoveel wordt gerecycled als bij ons. We hebben daardoor veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de afvalscheidingstechnologie en we weten afvalstromen logistiek in goede banen te leiden. Hier kunnen we van profiteren bij de transformatie van onze eigen economie en bovendien kunnen we deze kennis en kunde exporteren."

Honderd jaar jong
Hoe komt het dat een bedrijf als Koers dat bijna honderd jaar bestaat, nog steeds springlevend is? Volgens Bakas zijn dat vooral bedrijven die door de jaren heen geleerd hebben om zich heen te blijven kijken:"Darwin zei het al: het zijn niet de sterkste of de grootste beestjes die overleven, maar de beestjes die zich het beste weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een bedrijf dat zich aanpast, heeft niet alleen een strategie voor de toekomst klaarliggen, maar leert ook voortdurend van zijn acties, zodat het zijn beleid kan bijsturen. Om wendbaar te blijven moeten kennis en ervaringen voortdurend worden verzameld, gedeeld en hergebruikt. De succesvolle bedrijven van de toekomst zijn de bedrijven die snel leren en niet proberen vast te houden aan de status-quo."

We volgen de publicaties van Adjiedj Bakas al een groot aantal jaren. En ding weten we zeker: we hebben veel aan zijn ideen te danken. Bakas zal n van de sprekers tijdens ons jubileumcongres op 6 september 2018 zijn. We nodigen onze klanten graag uit om daar met Adjiedj Bakas van gedachten te wisselen!

De citaten van Adjiedj Bakas zijn afkomstig uit zijn publicaties Kapitalisme en Slowbalisering (2015) en Megatrends MKB (2016).

Lees ook de andere twee artikelen uit de nieuwsbrief
Koers blijft op zoek naar ng schonere processen en betere producten
Meer over de jubileumactiviteiten