Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Koers blijft op zoek naar nóg schonere processen en betere producten


Dagelijks zie je in de media hoe belangrijk de thema's duurzaamheid en klimaat zijn. Koers past de productieprocessen en producten erop aan. Duurzaamheid betekent onder andere dat we letten op materiaalgebruik en energieverbruik. Aan de Grietmanswijk werken we afvalstoffen op tot nieuwe grondstoffen. We nemen sloopwerken aan en zorgen ervoor dat vrijkomende materialen duurzaam kunnen worden hergebruikt.

Groenere wereld
Aandacht voor het klimaat zie je in de producten die we maken. We maken cultuurtechnische producten als teelaarde en bomengrond. Ons bomengranulaat zorgt ervoor dat bomen kunnen groeien op plekken waar ze het anders nooit zouden redden. Meer groen zorgt voor meer zuurstof, minder CO2 en minder fijnstof. Groen zorgt ook voor meer schaduw in een steeds warmer klimaat en helpt zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Minder steen
Een andere mondiaal milieuprobleem is dat we steeds meer steen om ons heen leggen. Die verstening zorgt er bijvoorbeeld voor dat regenwater meteen wegstroomt. In Nederland krijgen we tegenwoordig met wateroverlast te maken op plekken waar we nog nooit last van het water hebben gehad.

Meer steen betekent automatisch minder ruimte voor groen en dus steeds minder zuurstof. Bovendien, water stroomt weg en verdampt hier niet meer. Dus lopen de temperaturen nóg meer op. Ook hiervoor maakt Koers producten die helpen om iets aan die problemen te doen. Onze halfverhardingen zorgen ervoor dat de bodem open blijft en dat alle water niet meteen wegloopt.Schonere processen
Onze nieuwe trailers hebben een veel lager eigen gewicht dan de vorige generaties. Het betekent dat we meer kunnen vervoeren met een lager brandstofgebruik. We tanken relatief schone brandstof die veel minder belastend voor het milieu is. De productiemachines op de Grietmanswijk waarmee we allerlei verschillend materiaal breken, wassen en mengen, zijn elektrisch aangedreven. Ook hier geldt dat we op zoek blijven naar nieuwe manieren om onze productieprocessen duurzamer te maken en zo te werken dat het beter is voor het klimaat.Lees ook de andere twee artikelen uit de nieuwsbrief
· Grondstoffen van de wieg tot de wieg
· Meer over de jubileumactiviteiten