Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Boek Voortdurend in beweging verschijnt bij 100-jarig bestaan


Ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van Koers verschijnt het jubileumboek Voortdurend in beweging. Het is al vele jaren het motto van het bedrijf. Historicus Bertus Boivin uit Assen schrijft het boek. Hij vertelt over het verhaal dat hij aan het schrijven is.Hoe ging het verzamelen van het materiaal voor het boek?
'Het klinkt misschien gek, maar ik zou willen zeggen: het ging allemaal vooral heel gezellig! Ik heb heel veel gesproken met de mannen van de derde generatie, de heren Joop en Frits Koers die het verhaal van de firma Koers vanaf de oorlog nog helemaal in de kop hebben zitten. Ze kennen honderden verhalen en al pratend krijg je een mooi beeld van wat er in de loop van de jaren met het bedrijf gebeurd is. Als historicus vind ik het vooral interessant omdat je in zo’n bedrijfsverhaal in feite de hele geschiedenis van Drenthe kunt terugvinden.'

Hoe ver ben je met het boek?
'Het begon eind 2016 met de ontdekking in het Drents Archief dat het bedrijf officieel al opgericht werd in 1917. We vermoedden dat al eerder, maar we hadden het tot nu toe nergens zwart op wit gevonden. Dat was natuurlijk een prima begin.'
'De eerste hoofdstukken gingen over de eerste drie generaties Koers. Beurtschipper Johannes Koers die het bedrijf in Hoogersmilde stichtte, zijn zonen Klaas en Jan die er na de oorlog een transportbedrijf van maakten en Joop en Frits Koers die in de jaren zestig zagen wat de mogelijkheden van de handel in zand waren.'
'Inmiddels ben ik klaar met het boek. De laatste hoofdstukken maakte ik op basis van gesprekken met Klaas J, Klaas F en Jan Koers. De vierde generatie Koers heeft voor een enorme verbreding van de bedrijfsactiviteiten gezorgd en uiteraard kijken we samen een beetje vooruit naar de toekomst.'

Wat vind je het meest bijzondere aan zo’n familiebedrijf?
'Bij andere bedrijven zie je vaak dat ze vooral op snelle winst uit zijn. Dat moet van de eigenaren of de aandeelhouders. Een familiebedrijf als Koers lijkt alle tijd te hebben. Als familiebedrijf kun je je permitteren de continuÔteit belangrijker te vinden dan de winst. Het gaat immers vooral ook om de toekomst van de kinderen.'

Wat vind je karakteristiek voor Koers?
'Koers heeft een geschiedenis, ze weten wat ze gedaan hebben en daar stŠŠn ze voor. Een familiebedrijf heeft bovendien een speciale relatie met de geschiedenis: we zijn ons leven lang al met elkaar onderweg en wat hebben we samen in die jaren veel geleerd! Die mentaliteit zie je tot op de dag van vandaag in het bedrijf. Voor iemand als ik die graag roept hoe belangrijk het is om je geschiedenis te kennen, is het natuurlijk prachtig om dat van dichtbij te zien.'

Lees ook de andere twee jubileum artikelen

Lees meer over 100 jaar Koers
Wat gaan we doen: jubileumprogramma